Vi erbjuder också kurs i internationellt tecken för att kunna kommunicera med andra döva och hörselskadade över hela världen.

Tar kontakt med Mats Jonsson för information.