Företagsutbildning och personalutbildning i svenska teckenspråket, amerikanska teckenspråket och internationellt tecken.

 

Teckenspråksakademien erbjuder målanpassad undervisning till företag, för grupper eller för enskilda anställda. För bättre kommunikativa miljöer, personalutveckling och som anpassning till individuellt behov. . i tre olika typer av teckenspråk, svenska teckenspråket, amerikanska teckenspråket, internationellt tecken, kunskaper om teckenspråkiga världen, kunskaper om döva och hörselskadade i samhället och dövstudier på distans som utförs av professionell språklärare. Självklart följer även distansundervisningen Teckenspråksakademiens grundläggande idé, dvs. att skräddarsy kursen så att den möter kundens förväntningar och målsättningar på bästa möjliga sätt. Detta gör undervisningen oerhört effektiv!

Tar kontakt med Mats Jonsson för information. Sms:a 072 555 1866