Ni kan ta kontakt med oss för att anlita någon av oss som föreläsare om teckenspråket och teckenspråkssamfundet.

Det kan handla om grammatik, ordföljd, teckenbildningssätt, fonologiska processer i svenska teckenspråket , historia om teckenspråkets ställning, icke-manuella signaler, Teckenspråkets ställning idag , teckenspråkets ställning i språklagen, FN:s konvention för personer med funktionsnedsättningar. Oavsett om du är helt nybörjare eller en professionell teckenspråkstolk, är ni varmt välkommen med förfrågan om våra tjånster.

Tar kontakt med Mats Jonsson för information. info@teckenspraksakademien.com eller smsa 072 555 1866