Ni kan ta kontakt med oss för att anlita någon av oss som föreläsare om dövkulturen och dövhistoria.

Tar kontakt med Mats Jonsson för information. Mejla info@teckenspraksakademien.com eller smsa 072 555 1866