Ni har också möjligheter att lära er amerikanska teckenspråket hos oss.

Tar kontakt med Mats Jonsson för information.