Välkommen till Teckenspråksakademien

Svenskt teckenspråk som modersmålsundervisning och hemspråksundervisning i grundskolorna.

Svenskt teckenspråk som modernt språk på gymnasieskolorna. 
Svenskt teckenspråk som andraspråk för döva och hörselskadade. 
Ta kontakt